Dette gjør ASIA for å forebygge smitte av COVID-19

5. mars 2019
Posted in hva skjer
5. mars 2019 Asia Akerbrygge

Kjære Gjester,

 Dette gjør ASIA for å forebygge smitte av COVID-19!

Våre gjester og ansattes helse og trygghet er viktig for oss.

Derfor har vi innført disse tiltakene i restauranten:

Vi desinfiserer bord etter hvert gjestebesøk

Vi desinfiserer alle dørhandtak og toaletter flere ganger daglig ·

Vi øker avstanden mellom bord inne og ute, slik at de står minimum 1 meter fra hverandre

Vi vil ha maks 100 gjester i hver etasje basert på Oslo kommunes retningslinjer

Vi har ANTIBAC lett tilgjengelig for gjester og personal og ønsker at dette benyttes på vei inn og ut av restauranten

Vi følger FHIs regler hva gjelder håndvask og har hengt opp tydelige instruksjoner for dette.

Alle ansatte er nøye informert og opplært i hygiene og håndtering av mat på en forsvarlig måte

Våre interne retningslinjer følges opp daglig og følger Oslo kommunes anbefalinger og tiltak

 

Med vennlig hilsen

Team ASIA